Modlitwa Zgromadzenia
Słowa Bożego

Przed światłością Słowa i Duchem łaski, niech ustąpią ciemności grzechu i noc niewiary. A Serce Jezusa niech żyje w sercach ludzi.

(Święty Arnold Janssen)

trzebuniak@outlook.com

Google+

Facebook

Twitter

Linkedin

Zrobione w WebWave CMS

22 kwietnia 2024

Teraz widzę

"Jedno wiem: byłem niewidomy, a teraz widzę" (J 9:25).

 

Ten fragment jest naprawdę ważny, ponieważ pomaga nam zrozumieć, jak postrzegać osoby z  niepełnosprawnością fizyczną. W przeszłości panowała opinia, że ​​ci ludzie są winni i zasługują na swoją chorobę.

Jezus powiedział, że przyszedł między ludzi, aby pomóc ludziom rozwiązywać ich problemy, dodać im wiary i nauczyć ich żyć pełnią szczęścia. Ludzie czasem myślą, że są zdrowi, bo nie mają grzechów.

Skoncentrujmy się na wierze. Jeśli masz wiarę w Boga, możesz stawić czoła każdemu problemowi. Człowiek bez wiary jest jak liść na wietrze. Natomiast z wiarą może dotrzeć nawet w takie miejsca, gdzie nie ma miłości i panuje beznadzieja, czyli tam, gdzie Boga nie ma.

Możemy również interpretować ten fragment w ten sposób, że ​​każdy z nas rodzi się jak ślepy i dopiero wtedy, gdy zaczyna naśladować Jezusa, dostrzega światło, jakie daje wiara i miłość do Niego. Powinniśmy zatem skupiać się na wzrastaniu w miłości, a także dzielić się Słowem Bożym, aby nasze życie było jak najpełniejsze.

Kluczowym słowem jest tutaj WIARA. Uwierz w miłość, szczęście i bądź pozytywnie nastawiony do życia. Dzięki temu ty również będziesz "słowem Boga" w świecie. 

 

Refleksja nad Ewangelią św. Jana 9:24-41 autorstwa Iwana.