Moje powołanie misyjne

Powołanie do pracy misyjnej w Indonezji spadło na mnie z zaskoczenia. Można powiedzieć, że Pan Bóg odpowiedział po prawie 20 od wstąpienia do Zgromadzenia Słowa Bożego na moje modlitwy. Wyświęcony bowiem zostałem na kapłana 21 maja 2006 roku i zawsze pragnąłem pracować w Azji. Jednakże na początku przełożeni skierowali mnie do pracy duszpasterskiej w Rybniku (lata 2006-2008), a potem na studia specjalistyczne z języków klasycznych i patrologii (2008-2015). Od 2008 roku przygotowywałem się więc do wykładania w seminarium duchownym, ale po obronie doktoratu okazało się, że w Misyjnym Seminarium Duchownym w Pieniężnie brakuje studentów. Stąd zwróciłem się z prośbą do o. generała Heinza Kulüke SVD, aby pozwolił mi na prowadzenie wykładów w krajach azjatyckich. Otrzymałem zgodę na posługę w największym seminarium werbistowskim w Ledalero, aby tam kontynuować pracę naszych zasłużonych rodaków. Mam zatem uczyć tamtejszych kleryków języków klasycznych oraz teologii katolickiej.

Ufam, że każda historia ma swój głębszy sens. Opatrzność Boża prowadzi nas przez życie, a my czasami lepiej, a czasami gorzej wpisujemy się w ten boski plan. Dlatego ośmielam się prosić o modlitwę wstawienniczą. Niech głoszenie Ewangelii w miłości Słowa Bożego będzie naszą wspólną sprawą, a nie tylko naszych starszych współbraci, którzy poświęcili całe swoje życie misjom.

Zgodnie z zawołaniem św. Arnolda Janssena, aby „Serce Jezusa żyło w sercach wszystkich ludzi”.

Zrobione w WebWave CMS

trzebuniak@outlook.com

Google+

Facebook

Twitter

Linkedin

Modlitwa Zgromadzenia
Słowa Bożego

Przed światłością Słowa i Duchem łaski, niech ustąpią ciemności grzechu i noc niewiary. A Serce Jezusa niech żyje w sercach ludzi.

(Święty Arnold Janssen)