Modlitwa Zgromadzenia
Słowa Bożego

Przed światłością Słowa i Duchem łaski, niech ustąpią ciemności grzechu i noc niewiary. A Serce Jezusa niech żyje w sercach ludzi.

(Święty Arnold Janssen)

trzebuniak@outlook.com

Google+

Facebook

Twitter

Linkedin

Zrobione w WebWave CMS

Teolog

Ks. dr Józef Trzebuniak, SVD – urodzony 5 października 1979 r. w Międzybrodziu Bialskim (Beskid Żywiecki). W 1998 r., po zdaniu matury w Liceum Ogólnokształcącym w Bielsku Białej, wstąpił do Zgromadzenia Słowa Bożego. Po 6 latach studiów w Seminarium Misyjnym Zgromadzenia Słowa Bożego w Pieniężnie, w 2006 r. na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim obronił pracę magisterską, której temat brzmiał: „Teologiczny wymiar milczenia na podstawie autobiografii i wybranych pism Tomasza Merona”. Następnie rozpoczął studia na filologii klasycznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, które zakończył uzyskaniem tytułu licencjata w 2011 r. (temat pracy: „Hierarchia wartości na podstawie 'Rozmyślań' Marka Aureliusza”). W 2012 r. podjął studia specjalistyczne z zakresu patrologii na Wydziale Teologii KUL. Przygotował rozprawę doktorską pod kierunkiem ks. dr hab. Leszka Misiarczyka (UKSW) na Wydziale Teologii UWM w Olsztynie. 16 czerwca 2014 r. zdał, z pozytywnym wynikiem, egzamin licencjacki, a następnie 5 maja 2017 r. obronił pracę doktorską pt. "Uczestnictwa w boskim Logosie według greckich Ojców Kościoła II wieku". W 2018 r. otrzymał przeznaczenie misyjne do pracy w Seminarium Duchownym w Indonezji na wyspie Flores.