"Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą" (Ks. Jan Twardowski). Cmentarz to miejsce, w którym możemy okazać miłość tym, którzy już od nas odeszli. Na cmentarzu możemy podjąć refleksję nad naszą miłością zarówno do tych, z którymi żyjemy, jak i do tych, którzy już odeszli z tego 'widzialnego świata'. Warto zatem tutaj - szczególnie w dniu Wszystkich Świętych - zrobić sobie rachunek sumienia z miłości wobec żyjących, jak i wobec naszych zmarłych. Warto sobie zadać pytania:

Czy na co dzień nie pędzę przez życie zbyt szybko? Tak, że zapominam o człowieku, który żyje przy mnie. O swoim bliźnim i o tych, którzy są tam daleko w Niebie. Czy czasem nie skupiam się na sobie zbyt bardzo? Aby coraz więcej mieć i produkować?

Na cmentarzu patrzymy na życie z innej perspektywy - z perspektywy wieczności. Tam zaś liczy się już tylko miłość - NIC więcej, bo - jak uczy św. Jan Apostoł - "wiara i nadzieja przeminą, a tylko miłość pozostanie".

W wielu krajach misyjnych - w Afryce i w Azji nie ma cmentarzy w naszym rozumieniu, ale zmarłych grzebie się w obrębie gospodarstwa domowego. Przodkowie w ten sposób stale towarzyszą rodzinie w jej codziennym życiu. Nie ma tam też wyraźnej granicy między światem zmarłych i żywych. Obcowanie świętych jest bardziej namacalne niż w naszym europejskim świecie. W ogrodzie pozostają RELIKWIE starszych członków rodziny, którzy zasnęli w pokoju wiecznym. Dlatego ludziom w odległych krajach ziemi łatwiej jest pewnie pamiętać o równoległym świecie, w którym żyją nasi święci i błogosławieni.

Dobrze, że dzisiaj i w tych najbliższych dniach będziemy przychodzić na cmentarz - do tego ogrodu z naszymi bliskimi dziadkami, rodzicami, braćmi i siostrami, aby zapalić świece i pomodlić się za nich. Ponieważ pamięć modlitewna jest również wyrazem pięknej i czułej miłości do tych, którzy jej najbardziej potrzebują.

Wszystkich Świętych

01 listopada 2018

Zrobione w WebWave CMS

trzebuniak@outlook.com

Google+

Facebook

Twitter

Linkedin

Modlitwa Zgromadzenia
Słowa Bożego

Przed światłością Słowa i Duchem łaski, niech ustąpią ciemności grzechu i noc niewiary. A Serce Jezusa niech żyje w sercach ludzi.

(Święty Arnold Janssen)