Wielkim bogactwem na wyspie Flores jest obfitość powołań. Zjawisko to jest równie zadziwiające, jak budząca się do życia przyroda. Powołań są dziesiątki do wszystkim prawie zgromadzeń. W tym werbiści mają pierwszeństwo. Co roku około 100 kandydatów rozpoczyna nowy rok akademicki u werbistów w Wyższym Seminarium Duchownym w Ledalero. Wokół seminarium jest jeszcze całe mnóstwo nowych zakonów i zgromadzeń zakonnych. Za każdym razem, gdy jestem zapraszany, aby odprawić Eucharystię, słyszę piękne śpiewy i widzę młodzieńczy zapał chłopców i dziewcząt, które pragną poświęcić się Bogu i Kościołowi. Jednak tutaj potrzeba jest jeszcze wiele pracy i trudu włożonego w formację. 

Kościół na wyspie jest nadal młody i szybko się rozwija, ale wiara wymaga jeszcze ugruntowania i pogłębienia. Zresztą nawet w Polsce zachodzi podobny proces. Ciągle jest potrzeba pogłębienia swojej wiary i odpowiedzialności za Kościół. Dlatego tak ważna jest modlitwa za misje i misjonarzy, a także o nowe powołania zakonne. Nie tylko, aby było wielu, którzy wstępują na drogę powołania, ale także aby formacja zakonna kończyła się owocnie. Jednak powołanie jest wielką tajemnicą, i tylko Pan Jezus wie co naprawdę dzieje się w sercu.

Wielość Powołań

09 czerwca 2020

Zrobione w WebWave CMS

trzebuniak@outlook.com

Google+

Facebook

Twitter

Linkedin

Modlitwa Zgromadzenia
Słowa Bożego

Przed światłością Słowa i Duchem łaski, niech ustąpią ciemności grzechu i noc niewiary. A Serce Jezusa niech żyje w sercach ludzi.

(Święty Arnold Janssen)