Rekolekcje dla osób konsekrowanych to piękny dar od zgromadzenia, który otrzymujemy każdego roku. Jest to okazja do naładowania duchowych baterii. Ojciec Paulus Agung Suhartana SVD, opiekun Prowincji SSpS na Jawie w Indonezji, zaprosił wszystkich uczestników do przeżycia „wakacji z Bogiem”.

Po raz pierwszy takie rekolekcje odbyły się we wspólnocie w Batu. Zaczęły się od  6-tego maja i trwały do 13 maja 2019 br. W rekolekcjach wzięło udział 23 sióstr.

W życiu codziennym ludzie zwykle są zmęczeni - zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Tracą głębię relacji ze sobą i Bogiem. Jest wiele rzeczy, które możemy osiągnąć, ale czujemy, że czegoś nam brakuje. Ogień powołania jako siostry misyjnej w zgromadzeniu Służebnic Ducha Świętego trochę czasem przygasa.

Dzięki Bogu mamy szansę na zmianę. Program tegorocznych rekolekcji został bardzo dobrze przygotowany przez siostry i przyjaciół misji. Dlatego uczestnicy mogli przeżyć prawdziwe "wakacje z Bogiem". Było dużo czasu na medytację Pisma Świętego. Mieliśmy też czas na odpoczynek i smaczne posiłki.

Ta wewnętrzna podróż w duchowej pielgrzymce umocniła w nas przekonanie, że owocem rekolekcji jest pokuta i odnowa.

Mogłyśmy powrócić do naszych wspólnot ze świadomością, iż duchowość jest podstawą życia zakonnego. Duchowość jest duszą, która pomaga głosić dobrą nowinę. Nasza siła pochodzi z osobistej relacji z Ojcem, który jest Źródłem miłości i miłosierdzia, a także Synem-Miłością, która objawia się światu(kenoza), i Duchem Świętym, który porusza, przekształca i umacnia.

 

Sr. Sisilia Andri, SSpS

Wakacje z Bogiem

25 maja 2019

Zrobione w WebWave CMS

trzebuniak@outlook.com

Google+

Facebook

Twitter

Linkedin

Modlitwa Zgromadzenia
Słowa Bożego

Przed światłością Słowa i Duchem łaski, niech ustąpią ciemności grzechu i noc niewiary. A Serce Jezusa niech żyje w sercach ludzi.

(Święty Arnold Janssen)