Od poniedziałku, po IV niedzieli zwykłej bieżącego roku, towarzyszę nowicjuszom, aby przeprowadzili refleksję nad swoim życiem. Razem jest 41 nowicjuszy z siedmiu zgromadzeń z diecezji Malang/Jawa/Indonezja. To program leczenia historii swego życia, który już wcześniej rozpoczął się w mniejszych wspólnotach zakonnych. W towarzystwie eksperta, księdza i formatora ze wspólnoty, staraliśmy się ustalić w jaki konkretny sposób możemy pomag młodym aspirantom do zakonu. Wykorzystujemy kilka metod takich, jak: zebranie doświadczeń życiowych, dialog, psychodrama i sztuka robienia rzeźb.

Otwierając się na przewodnictwo Ducha Świętego, który jest Wielkim Formatorem, staramy się przechodzić ten proces introspekcji w atmosferze ciszy. W każdym takim procesie nowicjusze mają możliwość dzielenia się w mniejszych grupach. Asystenci prowadzą dialog i wspólnie pracują jako zespół, aby znaleźć najbardziej odpowiedni sposób do rozwoju zarówno indywidualnie, jak i grupowo. Wspólnie zastanawiamy się jak lepiej poznać siebie oraz być bardziej wolnym i radosnym w ofiarowaniu się Bogu.

Po sześciu latach takiej posługi jestem coraz bardziej wdzięczna Bogu. Za każdym razem, gdy towarzyszę nowicjuszom w pracy nad sobą, sama również postępuję dalej, doświadczam uzdrowienia i nawiązuję lepszy kontakt z Panem. To jak doświadczenie dotykania szaty Jezusa, doświadczenie przyjęcia Jezusa w swoim domu, doświadczenie trzymania Jezus za rękę i przyjęcie Jego słów: "TALITA KUM" („Powiadam ci, wstań!"). W czasie trwania tego kursu dowiedziałam się, w jaki sposób formator musi wyrażać wiarę, aby lepiej towarzysz kandydatom do zakonu.

Jako formator, powinnam doskonalić swoje serce, aby mieć szczery, pokorny i żywy kontakt z Jezusem. Wówczas odkryję, że osoba, której towarzyszysz, a także ty sama, musisz być uzdrowiona lub wychowywana. Mam kierować swoje spojrzenie na Jezusa i otworzyć swoje serce dla Pana. Wtedy wezwanie Jezusa „TALITA KUM” będzie umocnieniem i ożywieniem potencjału, który jest w każdym z nas.

Sr. Sisilia Andri, SSpS

TALITA KUM

06 lutego 2019

Zrobione w WebWave CMS

trzebuniak@outlook.com

Google+

Facebook

Twitter

Linkedin

Modlitwa Zgromadzenia
Słowa Bożego

Przed światłością Słowa i Duchem łaski, niech ustąpią ciemności grzechu i noc niewiary. A Serce Jezusa niech żyje w sercach ludzi.

(Święty Arnold Janssen)