Modlitwa Zgromadzenia
Słowa Bożego

Przed światłością Słowa i Duchem łaski, niech ustąpią ciemności grzechu i noc niewiary. A Serce Jezusa niech żyje w sercach ludzi.

(Święty Arnold Janssen)

trzebuniak@outlook.com

Google+

Facebook

Twitter

Linkedin

Zrobione w WebWave CMS

19 czerwca 2023

Seminarium w Papui

Pozdrawiam serdecznie z dalekiej Papui-Nowej Gwinei; z kraju pięknych krajobrazów, a zarazem wielu niebezpieczeństw i przestępstw. Gdy przyjechałem do stolicy kraju – Port Moresby od razu zauważyłem wielu biednych, poszukujących pracy i sensu życia ludzi. W porównaniu z Indonezją, w której wcześniej pracowałem, wyczuwa się tutaj napięcie, brak porządku, bezmiar biedy.

Pracuję i wykładam Historię Kościoła i Teologię Patrystyczną na Uczelni Teologii Katolickiej (Catholic Theological Institute) w Bomana koło Port Moresby. Rektorem tejże instytucji jest polski werbista – o. Zenon Szabłowiński, który stara się o dobre zarządzanie całej uczelni. Ta właśnie uczelnia jest największa i obecnie jedyna na Papui Nowej Gwinei, która realizuje pełny program seminaryjny przygotowujący kleryków diecezjalnych i zakonnych do święceń kapłańskich. Poza klerykami stanowiącymi 90% wszystkich studentów studiują tutaj siostry zakonne, kandydaci na braci zakonnych i świeccy, którzy pragną pogłębić swoją wiedzę o wierze katolickiej albo zdobyć solidniejsze wykształcenie teologiczne.

Obecnie mamy 120 studentów; 112 kleryków i 8 osób świeckich. W tej liczbie jest 9-ciu kleryków werbistowskich. Wśród wykładowców jest obecnie 4 Polaków – oo. Marcin Wróbel, Zenon Szabłowiński, Józef Trzebuniak, a także ks. Wojciech Radomski. Praca naukowa musi być prowadzona od podstaw, ponieważ studenci słabo posługują się nawet językiem angielskim, który jest tutaj językiem wykładowym. Staramy się więc wszystko tłumaczyć powoli i starannie, aby wszyscy mogli nadążyć za programem. Studenci pochodzą bowiem z różnych stron i wysp Papui Nowej Gwinei. Niektórzy z nich są zdolniejsi, a niektórzy słabsi. Niezależnie od tego wszyscy modlimy się i pracujemy jak przystało na osoby powołane do życia konsekrowanego i kapłańskiego. Zapewniamy o naszej stałej modlitwie i prosimy o modlitwę wstawienniczą w naszych intencjach.