Modlitwa Zgromadzenia
Słowa Bożego

Przed światłością Słowa i Duchem łaski, niech ustąpią ciemności grzechu i noc niewiary. A Serce Jezusa niech żyje w sercach ludzi.

(Święty Arnold Janssen)

trzebuniak@outlook.com

Google+

Facebook

Twitter

Linkedin

Zrobione w WebWave CMS

30 listopada 2021

Praca w Polsce

Od 1 października 2021 roku rozpocząłem nowe zadania w Polskiej Prowincji Zgromadzenia Słowa Bożego. Ponieważ przez ostatnie 3 lata pracowałem na misjach w Indonezji, Ojciec Prowincjał Sylwester Grabowski SVD, poprosił mnie, abym przygotował specjalny program dla współbraci obcokrajowców. Pierwszym moim zadaniem jest obecnie towarzyszenie misjonarzom z Azji, którzy rozpoczynają pracę w naszym kraju. To właśnie w Misyjnym Seminarium Duchownym w Pieniężnie uczą się języka polskiego, starają się o potrzebne dokumenty, abym móc pracować w Europie. Nasz język ojczysty nie należy do najłatwiejszych, stąd program inkulturacji obejmuje kilka semestrów w zależności od zaawansowania w języku. Obecnie mamy 7 werbistów - 2 z Wietnamu i 5 z Indonezji, którzy uczą się wytrwale języka polskiego.

Drugim ważnym zadaniem jest nauczanie języka łacińskiego na Akademii Katolickiej w Warszawie (tzn. na Bobolanum u Ojców Jezuitów). Ta praca nauczyciela języka klasycznego sprawia dużo satysfakcji, choć wiąże się z cotygodniowym podróżowaniem z Warmii do stolicy kraju. Na studiach stacjonarnych dla świeckich uczę dwie grupy studentów. Nie są to grupy liczne, ale chętne do współpracy. 

Ponadto nadal utrzymuję kontakt z przyjaciółmi w Indonezji i staram się organizować pomoc materialną dla studentów oraz uczniów szkół podstawowych. Udało się też nawiązać wymianę listów w języku angielskim między uczniami z Indonezji i Polski. Dobrze, że są jeszcze tacy ludzie, którzy chcą pomagać i dzielić się dobrem z potrzebującymi. Chętnych do zaangażowania zapraszam do kontaktu osobistego przez stronę internetową.