Historia powołania misyjnego rozpoczęła się w szkole podstawowej. W drugiej klasie zostałem ministrantem i często służyłem w kościele parafialnym. Jednak w szkole średniej chciałem założyć własną rodzinę. Zakochałem się w dziewczynie i myślałem o naszej wspólnej przyszłości. Jednak w wieku 18 lat wyraźnie usłyszałem, że Bóg mnie wzywa w tym celu, abym został apostołem jak święty Paweł.

Wezwanie Boże było tak silne, że podczas rekolekcji postanowiłem wybrać kapłaństwo. Ponadto w naszej parafii również był misjonarz, którego świadectwo mnie inspirowało. Dlatego postanowiłem porzucić marzenia o życiu rodzinnym i pójść za Jezusem.

Wciąż jeszcze musiałam pożegnać się z przyjaciółką i opuścić krewnych, których bardzo kochałem. W wieku 19 lat wstąpiłem do nowicjatu w Zgromadzeniu Słowa Bożego. Następnie przez sześć lat studiowałem w seminarium Księży Werbistów w Pieniężnie. W czasie praktyk przez rok pracowałem jako wolontariusz w domu dziecka w Biskupcu na Warmii. W wieku 25 lat złożyłem śluby wieczyste, a następnie zostałem wyświęcony na diakona, a rok później na kapłana.

Musiałem długo czekać na rozpoczęcie pracy misyjnej. Ponad 10 lat. Przez dwa lata posługiwałem w parafii w Rybniku, potem studiowałem klasykę, a także teologię patrystyczną na KULu. W 2018 roku wyjechałem na misje do Indonezji. Cały czas muszę wybierać Chrystusa. Moje życie dla Ewangelii wymaga wierności ślubom zakonnym i rezygnacji ze szczęścia rodzinnego. Jednak moje powołanie jest także radością, gdyż spotykam w swoim życiu wiele nowych sióstr i braci, którzy towarzyszą mi w drodze do Nieba.

Powołanie

24 września 2019

Zrobione w WebWave CMS

trzebuniak@outlook.com

Google+

Facebook

Twitter

Linkedin

Modlitwa Zgromadzenia
Słowa Bożego

Przed światłością Słowa i Duchem łaski, niech ustąpią ciemności grzechu i noc niewiary. A Serce Jezusa niech żyje w sercach ludzi.

(Święty Arnold Janssen)