W Seminarium Misyjnym w Ledalero trwają rozmowy indywidualne z klerykami. Nadal utrzymuje się stała liczba powołań do Zgromadzenia Słowa Bożego. To znaczy, że w naszym seminarium jest ponad 300 kleryków. Pracuje z nimi kilkunastu prefektów, do którego grona również zostałem zaliczony. Klerycy SVD mieszkają w tzw. Unitach po około 40 kleryków z dwoma prefektami. Jest Unit pod patronatem św. Józefa Freinademetza, św. Augustyna, św. Franciszka Ksawerego, św. Arnolda Janssena, a także świętych archaaniołów Michała, Gabriela i Rafała. Ponadto są jeszcze dwa unity, które przygotowane są dla kleryków po praktyce TOP. Formacja przebiega tutaj w ten sposób, że po niższym seminarium (lub rocznym postulacie) kandydaci wybierają miejsce na nowicjat. Do wyboru jest Timor i nowicjat w Nenuk (niedaleko granicy z Timorem Wschodnim) albo Flores i nowicjat w Kuwu (niedaleko miast Ruteng w Manggarai). Corocznie zgłasza się wielu kandydatów, którzy muszą zdać odpowiednie testy i wypełnić potrzebne dokumenty. Po dwuletnim nowicjacie do Ledalero zazwyczaj dociera około 100 nowych kleryków, którzy rozpoczynają czteroletnie studia filozoficzne. Następnie wysyłani są na praktyki w Indonezji lub na OTP. Po odbyciu tych praktyk wracają do seminarium, aby odbyć nowicjat wieczysty, a następnie rozpocząć studia teologiczne, które zakończone są obroną magisterium z teologii. Zazwyczaj śluby wieczyste składa około 20 procent kleryków, którzy rozpoczęli formację w naszym zgromadzeniu. Święcenia kapłańskie dla przykładu w tym roku przyjęło 20 diakonów, z czego 8 na swojej wyspie Timor, a 12 na wyspie Flores.     

Ciekawe, że nadal każdego roku wzrasta liczba powołań we wschodniej części Indonezji (region NTT, który obejmuje takie wyspy jak Flores, Timor, Sumba, Lembata, Adonara). Choć rodziny nie są już tak liczne jak dawniej, to rodzice z radością oddają często swego pierworodnego syna, aby rozpoczął naukę i formację w zgromadzeniu zakonnym lub w seminarium diecezjalnym. Obecnie rozmawiam i pytam naszych kleryków o motywy wybrania Zgromadzenia Słowa Bożego. Odpowiedzi są często podobne do tych, które słyszeliśmy w latach świetności w naszym seminarium werbistowskim w Pieniężnie. Już w podstawówce  młodzi chłopcy są inspirowani przykładem misjonarzy i również pragną naśladować Chrystusa. Chociaż obecnie większość niższych seminariów duchownych należy do diecezji, a formatorami są księża diecezjalni, to i tak nie przeszkadza to młodzieży męskiej w wybraniu SVD. Pewnie jednym z ważniejszych powodów jest również historia Kościoła na Flores, która należy do naszego zgromadzenia. Wszystkie struktury parafialne, diecezjalne, a także szkolnictwo i budownictwo było kiedyś domeną werbistów, którzy pochodzili z krajów europejskich, w tym duża liczba misjonarzy z Polski. Z tej grupy świetnych misjonarzy pozostało tutaj już naprawdę niewielu. Jednak zarówno przez werbistów jak i osoby świeckie są oni otaczani wielkim szacunkiem. Warto tutaj wspomnieć werbistów, którzy jeszcze są aktywni: o. Stefan Wrosz SVD w zachodniej części Flores i o. Tadeusz Gruca SVD we wschodniej części Flores.

Niestety konsekwencją tegorocznej pandemii Covid-19 większość zgromadzeń żeńskich w tym roku nie przyjmowało aspirantek do swoich zakonów. A powołań żeńskich jest równie wiele w tej części Indonezji, tzn. na Flores, Timorze i pobliskich wyspach. Do tej pory w niektórych zakonach żeńskich nie odprawia się Eucharystii, a także nie ma normalnie funkcjonującej comiesięcznej spowiedzi świętej ani też nie prowadzi się kierownictwa duchowego. Z faktów wynika, że Pan Bóg i łaska Boża nie jest ograniczona przez zagrożenie wirusem. Łaska powołań rodzi się w sercach młodych ludzi niezależnie od niepokojących informacji płynących z mass-mediów. Seminarzyści i siostry zakonne pragną kontynuować misję Chrystusa na ziemi, zdobywać wykształcenie teologiczne i służyć Kościołowi. Nie ma wątpliwości, że Pan Jezus błogosławi wciąż rozwijającemu się młodemu jeszcze Kościołowi w Indonezji. Choć wschodnia część tego kraju należy do najbiedniejszych regionów, dziesiątki, a nawet setki nowych domów zakonnych rozwijają się tutaj jak grzyby po deszczu. Nie sposób jest rozpoznać wszystkie twarze i zapamiętać wszystkie imiona młodych osób, które wstępują na drogę życia konsekrowanego. Młody misjonarz z Polski jest bardzo zaskoczony i podbudowany żywotnością Kościoła na Flores. Polecam wszystkie nowe powołania i formatorów modlitwie wstawienniczej. Pozdrawiam serdecznie z seminarium misyjnego w Ledalero.

 

 

Powołania po koronawirusie

21 października 2020

Zrobione w WebWave CMS

trzebuniak@outlook.com

Google+

Facebook

Twitter

Linkedin

Modlitwa Zgromadzenia
Słowa Bożego

Przed światłością Słowa i Duchem łaski, niech ustąpią ciemności grzechu i noc niewiary. A Serce Jezusa niech żyje w sercach ludzi.

(Święty Arnold Janssen)