W 2018 roku postulat w Polskiej Prowincji Zgromadzeniu Słowa Bożego rozpoczęło 3 postulantów. Jeden z nich - Andrei Kovalenko należy do Regii Ural i przyjechał z Irkucka na Syberii. Dwaj pozostali to Filip Smoliński z Żor oraz Krzysztof Wojciechowski z Poznania. Mistrzem postulatu jest o. Józef Trzebuniak, SVD, który w tym roku udaje się na misje do Indonezji. 
Program postulatu obejmuje Eucharystię i modlitwy poranne o godzinie 6:45, a następnie rozmyślanie i blok formacyjny. Po południu zaś postulanci mają czas na drobne prace we wspólnocie zakonnej w Domu Misyjnym Dobrego Pasterza w Nysie. Wieczorem natomiast jest czas na modlitwy brewiarzowe lub z Vademecum, czyli ze skarbca duchowości werbistowskiej. 
Ponadto w czasie postulatu uczestnicy mają szansę spotkać się z misjonarzami ze Zgromadzenia Słowa Bożego, brać udział w próbach chóru parafialnego przy parafii św. Krzyża w Nysie, a także odwiedzić wspólnoty siostrzane, tzn. Siostry Służebnice Ducha Świętego i Siostry Służebnice Ducha Świętego od wieczystej adoracji. 
Pod koniec postulatu zaplanowany został wyjazd na Kongres Młodych Zakonników do Krakowa, a także tygodniowa wycieczka w Beskidy. 
Polecamy modlitwie młodych kandydatów na misjonarzy oraz w intencji nowych powołań do zgromadzeń z Rodziny Arnoldowej.

Postulat 2018

02 września 2018

Zrobione w WebWave CMS

trzebuniak@outlook.com

Google+

Facebook

Twitter

Linkedin

Modlitwa Zgromadzenia
Słowa Bożego

Przed światłością Słowa i Duchem łaski, niech ustąpią ciemności grzechu i noc niewiary. A Serce Jezusa niech żyje w sercach ludzi.

(Święty Arnold Janssen)