Wyświęcony zostałem na kapłana w Domu Misyjnym świętego Wojciecha w Pieniężnie przez ks. bpa Krzysztofa Białasika SVD 21 maja 2006 r. W tym roku zostałem przeznaczony do pracy misyjnej w Seminarium Duchownym w Ledalero na wyspie Flores w Indonezji. Mam uczyć tamtejszych kleryków języków klasycznych oraz teologii katolickiej w języku indonezyjskim, tzw. 'bahasa Indonesia'. 

Jedną z form pomocy misjonarzom jest zaangażowanie się w tzw. Patronat Misyjny. Dzięki temu można mnie wesprzeć w działalności ewangelizacyjnej i edykacyjnej, a także okazać współodpowiedzialność za misyjne dzieło Kościoła. W Ledalero będę bowiem odpowiedzialny za wykształcenie studentów, a to zawsze wiąże się z konkretnymi wydatkami na podręczniki, wyposażenie sal wykładowych. Trzeba ponadto wspierać finansowo biedniejsze rodziny, aby mogły wysyłać swoje dzieci na studia wyższe, które są odpłatne. 

Z serca wszystkim dobrodziejom błogosławię i zapewniam o modlitwie wstawienniczej.

Dziękuję bardzo,

o. dr Józef Trzebuniak, SVD

Patronat misyjny

02 września 2018

Zrobione w WebWave CMS

trzebuniak@outlook.com

Google+

Facebook

Twitter

Linkedin

Modlitwa Zgromadzenia
Słowa Bożego

Przed światłością Słowa i Duchem łaski, niech ustąpią ciemności grzechu i noc niewiary. A Serce Jezusa niech żyje w sercach ludzi.

(Święty Arnold Janssen)