Dzisiaj rozważamy Modlitwę Pańską, której Jezus nauczał swoich uczniów. Na pewno mamy także doświadczenie naszej własnej modlitwy.
Modlitwa Pańska jest modlitwą wspólnotową, która ukazuje związek z Ojcem. Pochodzi z relacji z Bogiem jako źródłem naszego życia. Odmawiając tę modlitwę uświadamiamy sobie, że celem ludzkiego życia jest chwalenie Boga.
Komunia z Bogiem prowadzi nas zaś do lepszych relacji z bliźnimi. Przede wszystkim z ludźmi, którzy zostali nam dani przez Boga i są już częścią naszego życia.
Kiedy koncentrujemy się na naszym powołaniu i misji, zaczynamy bardziej dostrzegać podstawowe potrzeby społeczności, w której żyjemy na co dzień takie, jak poczucie szczęścia, przebaczenie i wrażliwość na drugiego człowieka.
Jezus uczy nas jak komunikować się z Bogiem naszym Ojcem w czasie zwykłej i prostej modlitwy. Dziękujemy Ci Jezu za piękną modlitwę, której nas nauczyłeś. Mamy nadzieję, że modląc się Modlitwą Pańską, lepiej zrozumiemy wolę Bożą w naszym życiu.

S. Sisilia Andri SSpS

Ojcze nasz

10 października 2018

Zrobione w WebWave CMS

trzebuniak@outlook.com

Google+

Facebook

Twitter

Linkedin

Modlitwa Zgromadzenia
Słowa Bożego

Przed światłością Słowa i Duchem łaski, niech ustąpią ciemności grzechu i noc niewiary. A Serce Jezusa niech żyje w sercach ludzi.

(Święty Arnold Janssen)