Najpiękniejszym darem, który otrzymuje misjonarz na wyspie Flores jest wdzięczność i uśmiech mieszkańców. Choć to kultura azjatycka odmienna od kultury europejskiej, to przecież każdy człowiek raduje się, gdy obdarzany jest przyjaznym uśmiechem. Oczywiście w życiu misyjnym pojawiają się trudności. Jest doświadczenie samotności, tęsknoty, braku przysmaków z kraju rodzinnego, ale przeważa dobroć i łaska Boża. Dzięki temu misjonarze werbiści od lat ewangelizowali na wyspie Flores, a obecnie prawie wszyscy mieszkańcy należą do Kościoła katolickiego, nie licząc miejscowości, które są muzułmańskie.

Dzięki ludziom dobrej woli, którzy od lat wspierają werbistów w Indonezji, widać konkretne owoce. Polscy werbiści nadal dają świadectwo swojego oddania i wierności powołaniu. Wśród nich nadal są aktywni ojcowie Tadeusz Gruca i Stefan Wrosz SVD, którzy pobudowali kościoły, klasztory, szkoły, szpitale. Obecnie na ich miejsce pojawili się już kapłani i siostry zakonne z Flores. W moim krótkim posługiwaniu na Flores od 2018 roku, podziwiam gorliwość starszych współbraci i wszystkim misjonarzy, dzięki którym nie tylko Kościół, ale i cały kraj rozwinął się bardzo pięknie.

Serdecznie dziękuję za pamięć, ofiary, modlitwy, dzięki którym mogę nadal pracować w misyjnym seminarium duchownym w Ledalero, na wyspie Flores w Indonezji.

Najpiękniejszy Dar

11 czerwca 2020

Zrobione w WebWave CMS

trzebuniak@outlook.com

Google+

Facebook

Twitter

Linkedin

Modlitwa Zgromadzenia
Słowa Bożego

Przed światłością Słowa i Duchem łaski, niech ustąpią ciemności grzechu i noc niewiary. A Serce Jezusa niech żyje w sercach ludzi.

(Święty Arnold Janssen)