"Jeśli ja palcem Bożym wyrzucam demony, to istotnie przyszło już do was Królestwo Boże" (Łk 11:20). Z tego wersetu zrodziły się w mojej głowie dwa zasadnicze pytania: Dlaczego Jezus nie mówi, że wypędza demony swoją własną mocą, mimo że on i Ojciec są jednym? Jaki jest związek między Jezusem, Ojcem i obecnością Królestwa Bożego?

Kiedy szukam odpowiedzi na te pytania, zaczynam lepiej rozumieć tożsamość Jezusa jako Syna Bożego. Pokora jest podstawą jego misji. Jezus zawsze polega na swoim Ojcu, ponieważ jego misja pochodzi od Boga, prowadzona jest w imię Boga i dla większej chwały Bożej.

Pokora otwiera przestrzeń dla Boga, ponieważ zwycięża ludzką pychę. Kiedy zaś dajemy miejsce Bogu, Jego Królestwo jest również obecne między nami. 

S. Sisilia Andri SSpS

Królestwo Boże

13 października 2018

Zrobione w WebWave CMS

trzebuniak@outlook.com

Google+

Facebook

Twitter

Linkedin

Modlitwa Zgromadzenia
Słowa Bożego

Przed światłością Słowa i Duchem łaski, niech ustąpią ciemności grzechu i noc niewiary. A Serce Jezusa niech żyje w sercach ludzi.

(Święty Arnold Janssen)