Jesteśmy już w Nowym Roku 2019. Dla niektórych osób, w tym także dla mnie, czas płynie tak szybko. Wiele działań i spotkań, szybki przepływ informacji i różne codzienne czynności kolorują moją podróż przez życie. Oby to wszystko pomogło nam skierować nasze serca ku Bogu i znaleźć głębszy sens.

Uczymy się od Mędrców ze Wschodu, którzy wiernie podążali za przewodem gwiazdy, szukając miejsca, gdzie Zbawiciel się urodził, a w końcu dotarli do celu. W dzisiejszych czasach my także musimy być wrażliwymi na to, co naprawdę prowadzi do ostatecznego celu. Powinniśmy wytrwać w poszukiwaniu, odważyć się zatrzymać i spędzać czas w ciszy. W ten sposób możemy właściwie odczytać naszą podróżą przez życie w świetle Słowa Bożego.

Jako zgromadzenie / wspólnota przez cały 2018 r. siostry SSpS starały się rozszerzyć krąg miłości w budowaniu komunii z innymi ludźmi różnych wyznań, kultur, grup wiekowych, itd.

W 2019 r. głównym zadaniem sióstr SSpS jest budowanie wspólnoty z naszym Zgromadzeniem. Zdajemy sobie sprawę, że jako zakonnice, misjonarki Ducha Świętego, musimy nieustannie odnawiać komunię w naszej wspólnocie zakonnej. Doświadczenie uczy, że jedność z siostrami i Duchem Świętym pozwala nam wypełniać misję Bożą zgodnie z potrzebami czasów. Nasza duchowość, budowana we współpracy z Duchem Świętym, potwierdza nasze powołanie i misję jako wspólnoty zakonnej.

Miejmy nadzieję, że wspólnota miłości w Zgromadzeniu sprawi, że coraz więcej osób doświadczy miłosiernej miłości Trójjedynego Boga.

S. Sisilia Andri SSpS

Budowanie komunii we wspólnocie sióstr SSpS

15 stycznia 2019

Zrobione w WebWave CMS

trzebuniak@outlook.com

Google+

Facebook

Twitter

Linkedin

Modlitwa Zgromadzenia
Słowa Bożego

Przed światłością Słowa i Duchem łaski, niech ustąpią ciemności grzechu i noc niewiary. A Serce Jezusa niech żyje w sercach ludzi.

(Święty Arnold Janssen)